அபுதாபி லால்பேட்டை ஜமா’அத்தின் இஃப்தார் பெருவிழா அழைப்பிதழ்