பெங்களூர் தாருல் உலூம் ஷபிலுர் ரஷாத் அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வரும், அல்லாமா மர்ஹூம் அமானி ஹஜ்ரத் அவர்களின் பேரரும், மெளலானா மெளலவி ஷாபிழ் காரி முஃப்தி அமீரே ஷரியத் முஹம்மது அஷ்ரப் அலி ஹஜ்ரத் அவர்கள் இன்று காலை 2.30 மணியளவில் தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜீவூன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.