லால்பேட்டை,செப்டம்பர் .11

லால்பேட்டை பிலால் வீதி கொடிபள்ளதார் ஹாஜி . இக்பால் அவர்கள் 10.09.2017 இரவு தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

அன்னாரின்ஜனாஸா தொழுகை இன்று 11.9.2017 லுஹர்த்தொழுகைக்கு நடைபெறும்

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.