லால்பேட்டை,செப்டம்பர் .15

லால்பேட்டை சிங்கார வீதியில் வசிக்கும் கலிபா , முஹம்மது அலி இவர்களின் தகப்பனார் திருமங்லத்தார் மன்சூர் அலி அவர்கள் இன்று இரவு 11:20 மணியளவில் தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டைஎக்ஸ்பிரஸ் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.