லால்பேட்டை,செப்டம்பர் .16
லால்பேட்டை கமாலியா வீதி மர்ஹும் சட்டி அப்துல் வஹாப் அவர்களின் மகனும், சமது அவர்களின் அண்ணனும் ஹாஜி. ஜுனைது அவர்கள் இன்று 16.09.2017 காலை தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.