லால்பேட்டை,செப்டம்பர் .21

லால்பேட்டை வடக்கு தெரு ஒல்லி மர்ஹும் பக்கிர் முஹம்மது அவர்களின் மனைவியும் மர்ஹும் O.P. இம்தாதுல் ஹசைன்,O.P. முஹம்மது நூர்,O.P. முஹம்மது ஹசன்,O.P. தையத்துல்லா,O.P. அப்துல் ரஹீம் இவர்களின் தாயாருமான ஹாஜியா ரலியாபீவி அவர்கள் இன்று காலை 21.09.2017  தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.