லால்பேட்டை நகர ஜமாஅத்துல் உலமா சபை  நடத்தும் ஆசூரா தின பெண்கள் சிறப்பு பயான்.
நாள் :- 27.09.2017  புதன்கிழமை நேரம் :- 2.30 முதல் அஸர் வரை
இடம் :- J.M.A. திருமண மண்டபம் , கொத்தவால் தெரு