லால்பேட்டை,அக்டோபர், 10

லால்பேட்டை புதுபள்ளி தெரு சமணன் மர்ஹும் ஷர்புதீன் அவர்களின் மகன் சமணன் ஜியாவுதீன் அவர்கள் சவுதியில்தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட்  இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.