லால்பேட்டை.அக்-24

லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் மேலத் தெரு  மர்ஹூம் மவ்லானா மவ்லவி முஹம்மது இப்ராஹிம் ஹள்ரத் அவர்களின் மகனார் மவ்லானா மவ்லவி ஹாபிழ் முஹம்மது அஹ்ஸன் ஹள்ரத் அவர்கள் இன்று நள்ளிரவு 1 மணியளவில் தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள். இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.
எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.