லால்பேட்டை .ஜனவரி , 11

லால்பேட்டை காயிதேமில்லத் சாலை சேவுசன் அபூசூஹூது, மெளலவி பாருக் ஹஜ்ரத், இஸ்மத்துல்லா, ஜபார் அலி ஆகியோரின் தாயார் ஹாஜியா ஷம்சுன்னிசா அவர்கள் இன்று 11.01.2018 தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.