தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலமாக லால்பேட்டையிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு புனித ஹஜ் பயணம்  செல்பவர்கள் விபரம் :-
1.ஹாஜி M.A. பத்ஹூத்தீன் மவுலான தெரு
2.ஹாஜி மின்னி ஹாமீது                   ,,
3.ஹாஜியா ஆசியா மரியம்               ,,
4.ஹாஜியா சாஜாத் பேகம்               ,,
5.ஹாஜி K.A.உமர் ஹத்தாப் ஹைஸ்கூல் பின்புறம்
6.ஹாஜியா ஹதீஜா பீவி                           ,,
7.ஹாஜி தானாச்சி முஹம்மது யுனுஸ் மினா தெரு
8.ஹாஜியா சாஜிதா பேகம்                                     ,,
9.ஹாஜி A.தாஹா முஹம்மது முபாரக் தெரு
10.ஹாஜி மரைக்கான் M.S.அப்துல் பாசித் காமாச்சி அம்மன் கோயில் தெரு
11.ஹாஜி V.Y.இஸ்மாயில் தெற்கு தெரு
12.ஹாஜியா ஆரிபுன்னிஸா        ,,
13.ஹாஜி முனவ்வர் ஹூசேன் காயிதேமில்லத் தெரு
14.ஹாஜி ஜெய்னுல்லாபுதீன்                   ,,
15.ஹாஜி முஹம்மது தாஹா அமானி வீதி
16.ஹாஜியா ஜாரியா பேகம்              ,,
17.சிதம்பரத்தார் அப்துல்மாலிக் சிங்கார வீதி
18.ஹாஜியா நஜிபா பேகம்                  ,,
19.கோசி.ஹலீம் சித்தீக் கொத்தவால் தெரு
20.ஹாஜியா நபீலா பர்வீன்              ,,
21.ஹாஜியா இனாயத்து               ,,
22.கும்பகோணத்தார் ஹாஜி வஹிதுத்தீன் சிங்கார வீதி
23.ஹாஜியா ராசிதா பானு                                     ,,
24.மளிகை கடை ஹாஜி ஹாமீது சிங்கார வீதி
25.ஹாஜியா சுபைதா                                 ,,
26.ஹாஜி மின்னி தாஹிர் ரஹ்மானியா தெரு
27.மின்னி ரஹமத்துன்னிஸா       ,,
28.ஹாஜி V.E.அன்சாரி ஜாபர் வீதி
29.ஹாஜியா பரிதா               ,,
30.ஹாஜி சட்டி எஹ்சானுல்லா ஹீரா தெரு
31.ஹாஜியா பைலா பீவி                          ,,
32.ஹாஜி வாணக்கர் ஹபீபுல்லா இக்பால் வீதி
33.ஹாஜியா ராபியத்                                      ,,
34.ஹாஜியா பத்தஹூன்னிஸா தெற்கு தெரு
35.ஹாஜியா தாசினா பானு                          ,,
கொள்ளுமேடு
36.ஹாஜி முஹம்மது பாருக்
37.ஹாஜியா ஹவுலத்துன்னிஸா
38.ஹாஜி சிபகத்துல்லா
39.ஹாஜியா ஜன்னத்துல் முனவ்வரா
40.ஹாஜி சபீகுர் ரஹ்மான்
41.ஹாஜியா சாலியாத்பேகம்
ரம்ஜான் தைக்கால்
42.ஹாஜி முஹம்மது இஸ்ஹாக்
43.ஹாஜியா ஆசியா பீவி
44.ஹாஜி M.முஹம்மது ரியாஸ் லிம்ரா மருத்துவமனை
45.ஹாஜியா டாக்டர் பர்வீனா
பின்னத்தூர்
46.மௌலவி ஹாஜி முஹம்மது சித்தீக்
47.ஹாஜியா நாஜிரா பேகம்
ஜெயங்கொண்டம்
48.ஹாஜி கமாலுத்தீன்
49.ஹாஜியா ஆசியா பேகம்