லால்பேட்டை சிங்கார. வீதியில் வசிக்கும் தாலுசா இலியாஸ் அவர்களின் மச்சானும் ரெட்டியூர் பள்ளிவாசல் தெரு ஜாவித் அவர்களின் தந்தையுமான ஹசனுத்தீன் அவர்கள் இன்று காலை 9 மணியளவில் ரெட்டியூரில் தாருல் பனாவை விட்டும் தாருல் பகா அடைந்து விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

அன்னாரின் ஜனாஸாத்தொழுகை ரெட்டியூர் பெரியப்பள்ளிவாசலில் நடைபெறும் .

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.