லால்பேட்டை  : ஏப்ரல் 07,

லால்பேட்டை மினா தெருவில் வசிக்கும் இமாம்சா ஹபீபுர் ரஹ்மான் அவர்களின் மகனும், புதுபள்ளிதெரு மீராசன் முஹம்மது அலி அவர்களின் அக்கா மகனுமாகிய ரியாஜில்லாஹ் அவர்கள் இரவு 12 மணியளவில் தாருல் பனாவை விட்டு தாருல் பகாவை அடைந்துவிட்டார்கள்,

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் லால்பேட்டை.நெட் இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது.